Wie begeleidt de stages?

Voor de stagebegeleiding van de UGent uit onderscheidt de UGent een stagetitularis en een stagebegeleider:

 • De stagetitularis is de verantwoordelijk lesgever van het stagevak in de opleiding. Hij of zij draagt de eindverantwoordelijkheid voor het stagevak en bepaalt het eindcijfer.
 • De stagebegeleider staat in voor de begeleiding van de stagiair vanuit de opleiding. Dat kan de stagetitularis zijn, maar dat hoeft niet.
  • Hij of zij neemt de algemene begeleiding op zich en informeert de student voldoende over:
   • de doelen van de stage en hoe die worden bepaald
   • hoe de student een stageplaats kan kiezen
  • Hij of zij kan verschillende begeleidingsactiviteiten organiseren:
  • Hij of zij zoekt naar een optimale balans, tussen ondersteunen van de student in zijn of haar stage enerzijds en in de student stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen en zelf de uitdaging met de opdrachten op de stageplaats aan te gaan.
  • Hij of zij beoordeelt de student. Let op! De stagetitularis draagt steeds de eindverantwoordelijkheid. Dat staat ook zo in de UGent-toetsprincipes.

 

Voor de stagebegeleiding bij de stagegever zelf kan de student bij de stagementor van de stageplaats zelf terecht. Hij of zij staat in voor de dagelijkse begeleiding van de stagiair.

 • De taken van de stagementor omvatten o.a.:
  • introductie-, beoordelings- en feedbackgesprekken voeren met de student;
  • de activiteitenplanning opvolgen;
  • feitelijke gegevens noteren over het functioneren van de student op de werkvloer in relatie tot de te bereiken competenties;
  • passende ondersteuning op de werkvloer voorzien;
  • belemmerende omstandigheden aan de opleiding melden;
  • de student beoordelen; afhankelijk van de afspraken met de opleiding. Let wel! De eindverantwoordelijkheid voor de eindbeoordeling ligt wel bij de stagetitularis die zich uiteraard kan baseren op de informatie van de stagementor.
 • In de stageovereenkomst wordt genoteerd wie de rol van stagementor opneemt in het bedrijf of de organisatie.

 

De stagetitularis, de stagebegeleider en de stagementor moeten onderling goed communiceren over de begeleiding en de beoordeling van de stage.

Tot slot onderscheidt de UGent een stagecoördinator. Hij of zij volgt de stages administratief op voor de faculteit en/of opleiding.

UGent-Praktijken

Laatst aangepast 1 april 2021 13:48