Wie beoordeelt de stage?

Meerdere partijen leveren waardevolle informatie aan

In stagebeoordelingen zijn vaak meerdere partijen betrokken: de UGent, de stageplaats, de stagiair en eventueel medestudenten (bij co-stages). Zij kunnen elk vanuit hun perspectief erg waardevolle informatie voor de eindbeoordeling aanleveren:

  • Observatieverslagen van stagementoren kunnen een belangrijke aanvulling zijn op de stagebezoeken van de stagebegeleider. Die verslagen bevatten concrete feitelijke gegevens over het functioneren van de student in relatie tot de competenties die hij of zij moet bereiken. Ze bieden ook inzicht in de manier waarop de stagiair over een langere periode heeft gefunctioneerd.
  • Zelfbeoordelingen en stageverslagen door de stagiair leveren dan weer erg relevante informatie over zijn of haar zelfreflecterend vermogen.


Het is in elk geval belangrijk om de verschillende visies en meningen van alle betrokkenen te valoriseren.

De stagetitularis motiveert het uiteindelijke eindcijfer

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het bepalen van het eindcijfer ligt bij de stagetitularis. Hij of zij moet het cijfer steeds kunnen motiveren, al zijn het uiteraard de stagebegeleiders die de stage van nabij opvolgen en de student in eerste instantie beoordelen. Zij hebben het beste zicht op de competenties die de studenten tijdens de stage moeten nastreven, de evaluatiecriteria en de verschillende informatiebronnen.

De cijfers van stagementoren, medestudenten of de stagiair zelf moeten niet noodzakelijk rechtstreeks in de eindbeoordeling overgenomen worden. De stagetitularis kan ze louter informatief gebruiken. Hij of zij kan er ook voor kiezen om een correctiesleutel of een bepaalde weging toe te passen om de cijfers in het eindresultaat mee te laten tellen.

Laatst aangepast 1 april 2021 13:48