Hoe observeer je tijdens de stage?

Zowel de stagebegeleider als de stagementor kunnen de student observeren tijdens zijn of haar stage. Hoe vaak dat gebeurt, is van verschillende factoren afhankelijk (bijvoorbeeld: het opleidingsjaar, de kenmerken van de stageplaats, de ervaring van de student met stages, het aantal studenten…). Het aantal observaties neemt meestal af naarmate de student meer stage-ervaring heeft.

Op basis van een observatie kan de stagebegeleider of de stagementor de student feedback geven op o.a.:

  • attitudes van de student
  • kennis van de student
  • vaardigheden van de student
  • mate waarin de student nood heeft aan begeleiding
  • mate waarin de student groeit doorheen de stage
  • inzet van de student
  • organisatietalent van de student
  • leergierigheid van de student

Laatst aangepast 1 april 2021 13:23