Wat zijn de toelatingsvoorwaarden voor een stage?

In veel gevallen zijn er geen specifieke toelatingsvoorwaarden verbonden aan een stage, al zijn er uitzonderingen:

  • Een opleiding kan strikte volgtijdelijkheid en bepaalde begincompetenties eisen als dat wordt goedgekeurd door de Commissie Programma’s (zie §41 van het Onderwijs- en Examenreglement van de UGent voor de precieze aanvraagprocedure). De begincompetenties kunnen in de studiefiche geformuleerd worden in termen van:
    • geslaagd zijn voor of credits behaald hebben voor (een deel van) bepaalde opleidingsonderdelen (bv. practicum).
    • geslaagd zijn voor een voorgaande stageperiode.
  • Ook wettelijke bepalingen kunnen zorgen voor bepaalde stagevoorwaarden. Zo mogen stagiairs bepaalde stagetaken niet uitvoeren, bijvoorbeeld: als die taken de student blootstellen aan gevaarlijke stoffen, extreme hitte, koude, lawaai of trillingen.

Laatst aangepast 1 april 2021 13:45