Wat moet je weten over een stage in het buitenland of Franstalig België?

Zowel tijdens een stage in Franstalig België als een stage in het buitenland kunnen studenten internationale/interculturele competenties concreet verwerven. Over die competenties moet elke UGent-afgestudeerde aan het eind van zijn of haar studietraject beschikken. Professionele vaardigheden aanscherpen in een interculturele/internationale context heeft een positieve impact op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student. In geval van een anderstalige werkcontext is tegelijk ook sprake van uitdieping en verbreding van de vreemde talenkennis.

 

Let op!

  • Een buitenlandse stage kan enkel binnen het globaal kader onderwijs van de UGent dat sinds de coronacrisis, al dan niet tijdelijk, nauwer werd afgebakend en kan veranderen. Bij buitenlandse stages volgt men de veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn op de stageplaats. Als de veiligheid in het gedrang komt of afreizen niet mogelijk is (zie reisadviezen op https://diplomatie.belgium.be/nl) en de buitenlandse stage niet kan doorgaan, moet gezocht worden naar alternatieven.
  • Screen als opleiding, onder meer vanwege de (huidige) beperkingen op buitenlandse stage, ook het binnenlandse stageaanbod op bruikbaarheid om internationale/interculturele competenties te verwerven. Ook in Brussel maken studenten bijvoorbeeld kans op een stage in een anderstalige werkomgeving.

 

De voorbereiding op een buitenlandse stage omvat:

Laatst aangepast 1 april 2021 13:45