Kan een stagiair een stagevergoeding krijgen?

  • Loopt de stagiair stage in België?
    Dan is een bezoldigde stage niet toegestaan; een onkostenvergoeding kan wél. Als een stage bezoldigd is, dan wordt er geen stageovereenkomst maar een arbeidsovereenkomst afgesloten. Er is dan juridisch gezien geen sprake meer van een stage, hoewel de bedrijfswereld de term in dat geval wel blijft gebruiken.
  • Loopt de stagiair stage in het buitenland?
    Dan kunnen er andere regels gelden. Zo kan een stagevergoeding net verplicht zijn. In het internationale veld wordt steeds uitgegaan van de regelgeving van het gastland.

Laatst aangepast 19 mei 2021 14:11