Hoe zijn studenten verzekerd tijdens de stage?

Welke verzekeringen zijn er voor stagestudenten van de UGent?

Voor stagiairs heeft de UGent de volgende verzekeringen afgesloten:

  • arbeidsongevallen, zodat studenten ook verzekerd zijn voor arbeidsongevallen op de stageplaats en op weg van en naar de stageplaats;
  • burgerlijke aansprakelijkheid;
  • reisbijstand (vooral van belang voor buitenlandse stages).

 

Aandachtspunten bij buitenlandse stage: 

  • Studenten staan zelf in voor hun ziekteverzekering
  • Opgelet! De studenten moeten zelf bij de stagegever navraag doen of er volgens de wetgeving van (een bepaald deel van) het land van bestemming of volgens reglementering van deze instelling een verplichting bestaat om aan te sluiten bij een bepaalde verzekering. De studenten moeten dan hiervoor zelf voor zorgen. 
  • Studenten kunnen opteren voor eventuele bijkomende verzekeringen. Zie ook de tips voor studenten i.v.m. verzekeringen tijdens een buitenlandervaring. 

 

Wie is er aansprakelijk tijdens een stage?

Indien de stagestudent tijdens de uitvoering van een door de UGent goedgekeurde onbezoldigde stage schade berokkent aan diens stagegever of een derde (vb. een klant van de stagegever)?

Naar Belgisch recht geldt:

  • in geval de stagiair een niet-gewoonlijk voorkomende lichte fout heeft gemaakt: de stagegever is aansprakelijk.

Deze aansprakelijkheid is verzekerd binnen de voorwaarden en limieten van de polis algemene burgerlijke aansprakelijkheid van de UGent.

  • in geval van bedrog door de stagiair of  een zware fout of een gewoonlijk voorkomende lichte fout van de stagiair: de stagiair is persoonlijk aansprakelijk.

 De persoonlijke aansprakelijkheid van de stagiair is niet verzekerd door de UGent.

 

Meer weten?

UGent-Praktijken

Laatst aangepast 19 mei 2021 12:17