Hoe bereid je de studenten voor op de stage-evaluatie?

Spreek met alle betrokkenen van bij de start van de stage af hoe, wanneer, door wie en wat beoordeeld zal worden. De stagebeoordeling verloopt eerlijker, consistenter, objectiever en beter beargumenteerd als van bij het begin van de stage deze elementen duidelijk zijn:

  • wat de verwachtingen zijn van alle betrokkenen,
  • welke gegevens nodig zijn voor de eindbeoordeling,
  • wanneer die gegevens verzameld kunnen worden,
  • op welke manier die gegevens verzameld kunnen worden,
  • wie die gegevens zal verzamelen,
  • door wie die gegevens beoordeeld zullen worden,
  • wat de criteria zijn om te beoordelen,
  • hoe de verschillende onderdelen het eindresultaat zullen bepalen.

 

De opleiding en de stagetitularis staan in voor het bepalen van de beoordelingsprocedure. De stagebegeleider vervult een sleutelpositie om de beoordelingsprocedures transparant te communiceren aan alle betrokkenen (studenten, stagementoren enz.). De stagewijzer is daarvoor een goed instrument.

UGent-Praktijken

Laatst aangepast 1 april 2021 13:22