Hoe bepaal je de kwaliteit van een stageplaats?

De kwaliteit van hun stageplaats staat in direct verband met de efficiëntie van het leerproces van studenten. De UGent vindt het daarom belangrijk om de kwaliteit van de stageplaatsen te bewaken. In deze onderwijstip lees je hoe.

Wat zijn kwaliteitsfactoren voor een stageplaats?

Bij de keuze voor een stageplaats zijn volgende kwaliteitsfactoren van belang:

  • De student moet voldoende leermogelijkheden krijgen.
  • De stageplaats moet een positief leerklimaat bieden.
  • De stageplaats moet de student voldoende begeleiden.

Hoe gebruik je de checklist voor een kwaliteitsvolle stageplaats?

Om na te gaan of de stageplaats kwaliteitsvol is, heeft de UGent een checklist opgesteld die lesgevers eventueel nog kunnen aanpassen. Zowel lesgevers als studenten kunnen er de kwaliteit van de stageplaats mee beoordelen: goede stageplaatsen behoud je; stageplaatsen die niet openstaan voor een dialoog over verbeterpunten, schrap je. De checklist helpt om voorbereidende afspraken te maken met de stagegever. De essentiële afspraken, bijvoorbeeld over de begeleiding door de stagegever, moet je in de stageovereenkomst opnemen.

Laatst aangepast 1 april 2021 13:22