Visie onderwijsondersteuning

De UGent kent sinds 1998 een stevige traditie van onderwijsprofessionalisering voor lesgevers (zowel voor het ZAP als voor het AAP). Het professionaliseringsaanbod voor individuele lesgevers is doorheen de jaren sterk geëvolueerd en steeds verder uitgebouwd. Het kende ook een groot bereik: in AJ 2017-2018 had 63 procent van de hoogleraren de Basisdocententraining gevolgd. In het academiejaar 2019-2020 werd het aanbod grondig geëvalueerd ten gevolge van de implementatie van de Eigen Regie 2.0,  de transitie van on campus naar online en blended onderwijs ten gevolge van Covid-19, de nieuwe internationale samenwerking binnen het Europees Consortium Enlight en de evaluatie van het Activo-project. Een nieuw uitgebreid aanbod werd ontwikkeld voor lesgevers én opleidingsteams. 

 

De uitgangspunten voor het Onderwijsondersteuningsaanbod 2.0 aan de UGent zijn:

  • In partnerschap met de faculteiten en de opleidingen
  • Gefundeerd, gesitueerd en toekomstgericht 
  • Aanbod voor lesgevers én opleidingen
  • Basis- en verdiepend aanbod
  • Centraal aanbod en aanbod op maat voor faculteiten en opleidingen
  • Brede scope (academisch leiderschap, kwaliteitszorgprocessen, futureproof curricula, activerend blended onderwijs)
  • Eenmalige en trajectmatige initiatieven
  • Nieuwe professionaliseringsmodaliteiten (online, blended, on campus) 
  • Peer- en expert learning

Laatst aangepast 19 augustus 2021 14:18