Virtual Reality? For Real!: een onderwijsinnovatieproject

Het onderwijsinnovatieproject Virtual Reality (VR) uit 2017 van de faculteit Wetenschappen biedt een unieke manier om abstracte concepten en fenomenen concreet te maken via een directe zintuiglijke ervaring. Hieronder vind je hun ervaringen.

Wat is Captain Einstein?

De faculteit Wetenschappen experimenteerde met een eigen VR-creatie Captain Einstein: een virtueel boottochtje aan lichtsnelheid dat toelaat de relativiteitstheorie 'van binnenuit' te beleven.

In tegenstelling tot wat mensen soms denken, is de speciale relativiteitstheorie vanuit wiskundig oogpunt niet bijzonder moeilijk. De grote uitdaging ligt hem eerder in het begrijpen van de precieze fysische betekenis van de abstracte concepten uit de theorie. Daarom creëerde de faculteit Wetenschappen, in samenwerking met LUCA School of Arts en het cross-mediabedrijf Fisheye, een virtueel boottochtje door het historisch centrum van Gent, in een droomwereld waarin het licht slechts aan 20 kilometer per uur gaat. Zo'n droomwereld brengt de verschillende relativistische fenomenen naar een meer menselijke schaal. De directe VR-ervaring zorgt voor een nieuwe manier om die intuïtie over de relativiteitstheorie uit te bouwen.

 

Captain Einstein wordt gebruikt in de context van wetenschapscommunicatie en outreach. Zo had het al wat succes als VR-demo op een tiental festivals in België en Nederland. Meer dan 2500 mensen bekeken het 360 graden-filmpje door een VR-bril. Het concept blijkt aantrekkelijk voor een breed publiek, jong en oud, wetenschapsminded of niet. Nadat ze het filmpje bekeken hebben, kunnen mensen vragen stellen. Die leiden vaak tot geanimeerde discussies. Op basis hiervan ontwikkelde de faculteit Wetenschappen een begeleidende website, captaineinstein.org, die de wetenschap in het filmpje voor het brede publiek duidt.

 

Je vindt Captain Einstein ook op YouTube:

Op minder dan twee weken tijd scoorde de faculteit Wetenschappen daarmee al meer dan 90.000 views. YouTube ondersteunt sinds 2015 360 graden-filmpjes. Je kan ze op pc of via smartphone, al dan niet vastgeklikt in een VR-viewer (bijvoorbeeld: cardboard), vlot bekijken. Dat is ook handig voor het beperkt verspreiden van 360 graden-materiaal via een privélink (bijvoorbeeld: naar een studentengroep).

Hoe zet je VR / Captain Einstein in voor de les relativiteitstheorie?

De faculteit Wetenschappen gebruikte Captain Einstein uiteraard in de les relativiteitstheorie (derde bachelor Fysica en sterrenkunde, master Engineering physics).

  • Alle studenten bekeken het filmpje met een VR-viewer thuis of tijdens een lespauze. 
  • Daarop volgde een discussie en oefeningensessie, deels in de klas, deels als thuiswerk.
  • Tijdens die oefeningensessies gingen verschillende VR-viewers rond bij de studenten. Op basis van deze ervaringen werd een physics education paper geschreven specifiek gericht op universitaire lesgevers en studenten relativiteitstheorie. Zo kan het filmpje ook aan andere hogeronderwijsinstellingen worden gebruikt. 

Waar vind je andere VR-projecten?

Algemeen is de inschatting van de faculteit Wetenschappen dat VR inderdaad een nieuwe belangrijke leertool kan zijn, maar wel enkel als aanvulling bij de klassieke onderwijsmethodes met directe student-leraarinteractie, boeken en (digitale) borden. De VR-wereld evolueert zeer snel, op gebied van hardware, maar ook op gebied van software. Daarom is het interessant van een gespecialiseerde nieuwssite als VR-focus te volgen. Andere interessante VR/AR-applicaties in de hogere onderwijssfeer zijn:

 

Meer weten?

Neem contact op met karel.vanacoleyen@ugent.be. De faculteit Wetenschappen heeft een HTC VIVE (high end VR-set) en laptop met sterke grafische kaart ter beschikking om uit te lenen.

Laatst aangepast 24 juni 2021 17:31