Aanbod onderwijsondersteuning aan de UGent

Het UGent vormingsaanbod is doorheen de jaren sterk geëvolueerd onder meer door de implementatie van de Eigen Regie 2.0, de transitie van on campus naar online en blended onderwijs ten gevolge van Covid-19, de nieuwe internationale samenwerking binnen het Europees Consortium Enlight en de evaluatie van het Activo-project. Lees hier wat het nieuw uitgebreid aanbod is voor lesgevers én opleidingsteams of bekijk de video:

UGent Training- en OntwikkelingsPlatform (UTOP)

Sinds 15 juni 2021 kan je je inschrijven voor vormingen via het UGent Training- en OntwikkelingsPlatform, kortweg UTOP. Dit vervangt de vormingscatalogus in Apollo en het vormingsaanbod van onderwijsondersteuning. Ga naar SuccessFactors en klik op de tegel 'Talentontwikkeling' om het volledige aanbod voor jou te ontdekken.

Meer informatie:

Vormingen

Basistrainingen voor lesgevers

Tijdens deze basistrainingen voor lesgevers wordt gewerkt aan de versterking van de onderwijscompetenties van lesgevers.

  • Het onderwijstraject voor recent aangestelde professoren: dit blended traject is verplicht voor alle nieuw aangestelde professoren binnen de eerste 2 jaar van hun aanstelling. Het wordt in het Nederlands en het Engels aangeboden.
  • De basisdocententraining: een vrijblijvend blended professionaliseringstraject voor alle lesgevers van UGent die hun onderwijscompetenties willen opfrissen.
  • Een online onderwijstraject voor assistenten, doctoraatsbursalen en praktijkassistenten die betrokken zijn bij de onderwijspraktijk waarbij ze zelfstandig  modulair aan de slag kunnen gaan om een aantal onderwijscompetenties te versterken en daarbij al of niet gebruik kunnen maken van intervisiesessies.

Verdiepende trainingen voor lesgevers

Naast het bovenstaande basisaanbod wordt er een aanbod aan verdiepende, thematische workshops voor lesgevers voorzien (bv. lesgeven aan grote groepen, begeleiden van schrijfopdrachten, gebruik van lesopnames, enz. ) waaruit lesgevers en onderwijsondersteuners kunnen kiezen naargelang hun noden en interesses. Dit thematische aanbod wordt continu bijgestuurd en aangevuld vanuit gedetecteerde noden op specifieke aspecten van het onderwijs bv. bepaalde onderwijswerkvormen, feedback, evaluatie enz. 

Trainingen voor opleidingen en faculteiten

Het aanbod voor opleidingen en faculteiten sluit meer aan bij inhoudelijke vraagstukken gelieerd aan onderwijsbeleid (bv. curriculumdesign, toetsbeleid enz.), onderwijskwaliteitszorg en de UGent strategische onderwijsdoelen uit de monitor. Voor opleidingen en faculteiten maken we zo veel mogelijk gebruik van een train-the-trainer model. Dit houdt in dat opleidingscommissies of facultaire besturen op basis van de zelfreflectie in de monitor nagaan op welke doelstelling, topic of onderdeel van de monitor men (sterker) wil inzetten en welke medewerker(s) een mandaat krijgt/krijgen om deel te nemen aan een centraal ondersteuningsinitiatief dat betrekking heeft op de geselecteerde topics. Deze medewerkers kunnen lesgevers zijn, maar ook ondersteunende ATP-medewerkers uit opleidingen en faculteiten. Er wordt gemikt op het opleiden en coachen van complementaire profielen (inhoudsdeskundigen, procesdeskundigen, beleidsfuncties) die duurzame veranderingsprocessen of verbetertrajecten in de opleiding(en) of faculteit kunnen initiëren en opvolgen. Tijdens de train-the-trainersessies worden aan de deelnemende opleidingen en faculteiten bruikbare kaders aangereikt en wordt wederzijds leren gefaciliteerd

Netwerken en Events

Er wordt tevens ook ingezet op het leren van elkaar over de faculteiten heen via de organisatie van netwerken en events. Jaarlijks wordt een  onderwijsdag georganiseerd voor alle lesgevers van de universiteit. De UGent participeert ook jaarlijks aan de Seminaries Onderwijskunde georganiseerd oor de Associatie Universiteit Gent.

Onderwijstips

Onderwijstips.ugent.be werd gelanceerd in 2013 als resultaat van een centraal innovatieproject. Het platform werd in juni 2020 in een nieuw jasje gestopt en dit resulteerde ondermeer in volgende verbeteringen: 

  • Naast de zoekfunctie is nu ook een duidelijke inhoudsopgave aanwezig 
  • De bestaande tips voor lesgevers werden herschreven 
  • Tips voor opleidingen werden toegevoegd 
  • Alle tips werden vertaald naar het Engels 

Onderwijstips groeide op korte tijd tot hét portaal waar men naar toe surft om meer informatie over kwaliteitsvol onderwijs aan UGent te zoeken. 

Onderwijsinnovatieprojecten

Jaarlijks ontvangen faculteiten sinds 1997 middelen om onderwijsinnovatieprojecten op te zetten. Het overzicht van de realisaties vind je hier

Plannen voor de toekomst

  • Doorontwikkeling van de website www.Onderwijstips.ugent.be : In de toekomst zullen ook goede praktijken of praktijkvoorbeelden toegevoegd kunnen worden aan de theoretische onderwijstips. Deze goede praktijken, vaak afkomstig uit de opleidingen en faculteiten zelf, zijn een belangrijke inspiratiebron voor de lesgevers en de opleidingen zelf.  Door deze goede praktijk ook specifiek doorzoekbaar te maken, streven we naar een maximale kruisbestuiving tussen de theorie en mogelijke praktijkvoorbeelden. 
  • Uitbreiding van het Engelstalig trainingsaanbod voor lesgevers en opleidingsteams 
  • Ontwikkeling van beleidskaders en een ondersteuningsaanbod rond futureproof curricula

Laatst aangepast 29 februari 2024 09:59