Hoe laat je studenten reflecteren over hun stage?

Een stage vormt een uitgelezen kans om een zelfreflectieve houding te stimuleren. Studenten aanzetten tot reflectie zorgt ook voor intensere leerervaringen op stage. Systematische reflectie ondersteunt bovendien de principes van levenslang leren en contextgebonden leren.


Vraag de student daarom om op regelmatige basis de vooropgestelde doelen te vergelijken met wat hij of zij tot dan toe bereikt heeft. De studenten kunnen op hun eigen handelen reflecteren tijdens de  supervisie- en intervisiegesprekken, op basis van peerfeedback of zelfstandig. Deze onderwijstip beschrijft reflectie door de student op zelfstandige basis.


Ga er niet van uit dat alle studenten zomaar in staat zijn diepgaand te reflecteren op hun stage-ervaringen. Leer studenten het onderscheid te maken tussen observatieverslagen en een kritische analyse van hun handelen. Voorzie studenten dus van informatie over hoe ze op zichzelf moeten reflecteren.


Je kan hen algemene reflectievragen meegeven zoals:

  • Wat heb je gedaan in de stage?
  • Wat is goed gegaan en wat kan beter?
  • Hoe ga je het de volgende keer aanpakken?
  • Wat heb je daarvoor nodig?

 

Of: kies voor een meer systematische aanpak door bijvoorbeeld het model van Korthagen te volgen.

UGent-Praktijken

Laatst aangepast 1 april 2021 13:23