Hoe laat je studenten mee stagedoelen opstellen?

Het is belangrijk om te vertrekken van duidelijke stagecompetenties. Die moeten helder geformuleerd zijn en transparant gecommuniceerd worden aan de studenten. Je kan hen vandaar uit eigen stagedoelen laten formuleren die de eindcompetenties accentueren, concretiseren of uitdiepen Zo verhoog je de betrokkenheid en de motivatie. De stagedoelen sluiten dan immers aan bij de competenties de student al heeft verworven en zijn of haar interesses.


Als deze doelstellingen helder geformuleerd zijn, dan moeten ze ook transparant gecommuniceerd worden aan de studenten.


Het is aan te raden de student te betrekken bij de doelen die hij of zij tijdens zijn of haar stage wil bereiken. Die eigen doelen kunnen een accentuering, concretisering of uitdieping zijn van de eindcompetenties. Op die manier kunnen de betrokkenheid en de motivatie van de student verhoogd worden omdat de stage nog meer aansluit bij de reeds verworven competenties en interesse van de student.

Voor die eigen stagedoelen zijn deze elementen richtinggevend:

  • de eind- en opleidingscompetenties van de stage
  • de kenmerken van de stageplaats, als die dan al is vastgelegd
  • de interessedomeinen van de student
  • de kwaliteiten van de student
  • de stagebegeleider en stagementor
  • de werkpunten uit vorige opdrachten, projecten, stageperiodes, …
  • de informatie uit feedbackmomenten, supervisiegesprekken, …


Neem de doelstellingen van de stage op in de stagewijzer.

Laatst aangepast 1 april 2021 13:23