Glossaria: een uniform overzicht van werk- en evaluatievormen

Als lesgever geef je in je studiefiche(s) aan welke werkvormen en evaluatievormen je inzet bij je opleidingsonderdeel. De opleidingscommissie moet er dan weer over waken dat het geheel van die werk- en evaluatievormen op opleidingsniveau evenwichtig is samengesteld. Dat is het handigst als alle personeelsleden die werk- en evaluatievormen op eenzelfde manier definiëren. De UGent ontwikkelde daarom een glossarium didactische werkvormen en een glossarium evaluatievormen

Wat zijn glossaria? 

Glossaria zijn handige verklarende woordenlijsten. De UGent ontwikkelde een universiteitsbreed glossarium didactische werkvormen en een glossarium evaluatievormen waarmee studenten, lesgevers en opleidingen ‘dezelfde taal kunnen spreken’. 

Wat zijn de voordelen van de glossaria? 

De glossaria zijn handig voor studenten en lesgevers, op opleidingsniveau en universiteitsbreed niveau: 

  • Studenten krijgen dankzij het uniforme gebruik van termen en begrippen in de studiefiches een transparanter beeld van de verwachtingen van de opleiding(sonderdelen). 
  • Lesgevers kunnen de studiefiches makkelijker invullen en beter overleggen met collega’s omdat ze de gebruikte termen en begrippen op eenzelfde manier invullen. De glossariumdefinities van de werkvormen en evaluatievormen zijn voldoende generiek opgesteld. Zo kan elke lesgever zijn of haar specifieke werk- en evaluatievormen altijd bij een ‘bredere’ werk- en evaluatievorm van het glossarium onderbrengen. 
  • De opleidingscommissie kan makkelijker nagaan of de werk- en evaluatievormen van alle opleidingsonderdelen goed op elkaar zijn afgestemd en passen bij de opleidingsdoelen. 
  • De UGent schetst een helder beeld voor externen van hoe haar onderwijs universiteitsbreed vorm krijgt.  

Waar vind je de glossaria? 

De glossaria maken deel uit van het Onderwijs- en Examenreglement (deel IX). 

Laatst aangepast 7 januari 2021 16:54