DUGA: een UGent quiz-app voor en door UGenters

Kom hier meer te weten over DUGA, een educatieve app die ontwikkeld werd door de onderzoeksgroep Accounting Education van de UGent. De app is één van de vier winnaars van de Innoversity Challenge van de UGent en biedt mogelijkheden om je opleidingsonderdeel activerend aan te pakken.  

Wat is DUGA? 

DUGA staat voor ‘Durf Gamen’. Het is een educatieve app in de vorm van een online quiz, ontwikkeld voor en door de UGent. 

Het quizformat maakt vragen beantwoorden leuk en zorgt voor een competitie-element waardoor studenten uitgedaagd worden om hun prestaties te verbeteren.  Spelen onder een nickname maakt het quizzen nog laagdrempeliger. Bovendien leren studenten meteen uit hun fouten door de directe feedback die ze ontvangen. En er is meer. Zo kunnen studenten elkaar uitdagen, kan je als lesgever tijdens de les, on the spot, een uitdaging creëren en kunnen studenten via het verzamelen van punten en badges, streven naar een hogere score in het leaderboard. 

De app is specifiek ontworpen voor smartphones, maar quizzen kan ook op de pc via een webbrowser. DUGA is gelinkt aan het CAS-systeem; de toegang verloopt dus via UGent-accounts. DUGA is ook gelinkt aan Ufora. Dat betekent dat zowel in de app zelf als in het back end-systeem waar lesgevers vragen ingeven, een koppeling wordt gemaakt met een bepaalde Ufora-cursus.  

Hoe gebruik je DUGA? 

Gebruik DUGA als aanvulling op de leeromgeving en niet om studenten te laten studeren.  

Je kan DUGA gebruiken als inoefentool buiten de les door bijvoorbeeld: 

 • na elke les nieuwe vragen open te stellen over de leerstof van die week. 
 • een ‘DUGA-herhalingsweek’ te organiseren aan het einde van een semester door in één keer alle vragen open te stellen. 
 • een ‘zevendagenchallenge’ te organiseren waarbij studenten zeven dagen de tijd hebben om een bepaalde vragenreeks te spelen. 

 

Je kan DUGA gebruiken als tool om studenten tijdens de les te activeren door bijvoorbeeld: 

 • studenten een reeks van tien vragen te laten spelen tijdens de les. Daarna kan je de antwoorden stapsgewijs met de studenten overlopen. 
 • een challenge aan te maken waarvoor je de studenten uitnodigt met een code. Op het einde een leaderbord tonen, zorgt voor extra uitdaging. 

 

Hoe gebruik je DUGA als lesgever?  

Als lesgever geef je vragen in via het backendsysteem. Dat is een gebruiksvriendelijk platform op de pc, ontwikkeld voor en door UGent’ers. De vragen komen automatisch (meteen of op een later tijdstip naar keuze) in het spel terecht.  

Door de grote variatie aan ingebouwde vraagtypes is DUGA voor jou én voor collega’s uit andere faculteiten bruikbaar. Voorbeelden zijn: 

 • meerkeuzevragen, 
 • waar-onwaarstellingen, 
 • vragen over een figuur, 
 • woorddelen aanduiden,  
 • woorden spellen, 
 • items in de juiste volgorde plaatsen, 
 • het juiste getal aangeven met een slider. 

 

Het platform geeft je ook een overzicht van de learning analytics. Op die manier krijg je als lesgever inzicht in de prestaties van je studentengroep. Zo kan je bijvoorbeeld achterhalen welke vragen studenten moeilijk vinden. 

Als je als lesgever DUGA wil gebruiken binnen een opleidingsonderdeel, laat je je studenten het best eerst kennismaken met de app. Dat kan je bijvoorbeeld doen door de DUGA-promovideo te tonen tijdens de eerste les of door tijdens de les een eerste spelletje samen met de studenten te spelen om hen warm te maken voor de app. 

Hoe gebruiken studenten DUGA? 

Studenten maken een profiel aan en kiezen een nickname. Vervolgens worden de opleidingsonderdelen uit hun persoonlijk curriculum die werken met DUGA automatisch ingeladen in de app. Vanaf dan kunnen de studenten beginnen aan de quiz.  

Bij het begin van elk spel kiezen de studenten uit welke opleidingsonderdelen de vragen mogen komen; uit één opleidingsonderdeel of uit meerdere tegelijkertijd. Door vragen correct te beantwoorden, verzamel je punten en badges. Na een reeks van tien vragen krijgt de student ook onmiddellijk inhoudelijke feedback. Door te blijven spelen en dus te blijven scoren, verhoogt de student zijn positie op het leaderboard.  

Praktijkvoorbeeld 

Lees de getuigenis van prof. dr. Peter Van Elsuwege uit de Faculteit Recht en Criminologie die DUGA inzet bij het opleidingsonderdeel ‘Inleiding tot het Europees en Internationaal recht’.  

Meer weten? 

Wil je graag meer informatie over DUGA en hoe je concreet aan de slag kan? Surf naar de DUGA-pagina

Laatst aangepast 13 januari 2021 10:48